Công ty TNHH sản xuất giày Chung Jye  Ninh Bình- Việt Nam

Công ty TNHH sản xuất giày Chung Jye  Ninh Bình- Việt Nam

Công ty TNHH sản xuất giày Chung Jye  Ninh Bình- Việt Nam

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Khánh Nhạc, Yên Khánh - Ninh Bình

 

 

 

 

 

Công ty TNHH sản xuất giày Chung Jye  Ninh Bình- Việt Nam

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Khánh Nhạc, Yên Khánh - Ninh Bình

Quá trình đang thi công

 

 

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: