Nhà máy Tỏi kim cương Đông Á

Nhà máy Tỏi kim cương Đông Á

Nhà máy Tỏi kim cương Đông Á 
Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ , Tỉnh Bắc Ninh
 

Nhà máy Tỏi kim cương Đông Á 
Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ , Tỉnh Bắc Ninh

 

Quá trình thi công

Công trình đã hoàn thành
 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: